התרת נישואין – כשמפרידים בין דת ומדינה

במדינת ישראל מתגרשים, מידי יום, מאות זוגות. כששני בני הזוג משתייכים לאותה עדה דתית, התהליך פשוט וקצר – ובמסגרתו הם מגישים תביעת גירושין לבית הדין של העדה.

אך מה קורה כששני אנשים בני דתות שונות מבקשים להתגרש? לאן עליהם לפנות? בידי איזה בית דין נתונה הסמכות להתיר את נישואיהם ולשחררם?

החוק מסדיר את הליך הפירוד והתרת הנישואין של בני זוג מדתות שונות, חסרי דת או כשאחד מבני הזוג מוכרז "ספק יהודי", אותם מקרים בהם לבית הדין הרבני אין סמכות לדון בענייני הנישואין והגירושין שלהם.

למה לצפות כשמגישים בקשת התרת נישואין?

הצעדים הטכניים

את הליך התרת הנישואין לפי חוק התרת נישואין מתחילים בהגשת בקשה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה, שבתחום שיפוטו נמצא ביתם המשותף של הצדדים. אם בעת הגשת הבקשה בני הזוג אינם גרים עוד יחד, הבקשה תוגש אל בית המשפט באזור המגורים האחרון בו חיו בני הזוג במשותף.

אם שני הצדדים מסכימים להתגרש, ניתן להגיש את הבקשה ביחד. אולם כמו בתביעת גירושין, גם בקשה להתרת נישואין יכול להגיש רק אחד מבני הזוג, שמעוניין להתגרש.

בקשה להתרת נישואין נפתחת בפרטים מזהים: שמות הצדדים, מספרי תעודות הזיהוי, מקום מגורים, העדה הדתית אליה כל אחד משתייך, תאריך ומקום הנישואין וכיוב'. בנוסף, תתבקשו לציין על גבי הטופס את הרקע והסיבות לבקשת ההתרה. לבקשה מצרפים מסמכים המעידים על טקס הנישואין או כל הליך נישואין אחר שנערך בין הצדדים, מסמך המעיד ומאשר את דתו של כל אחד מבני הזוג, ותצהירי עדות, חתומים בפני עורך דין, של קרובי משפחה או חברים, שמעידים על השתייכותם הדתית של השניים.

קביעת הסמכות לדון בהתרת נישואין

עם הגשת הבקשה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה, יבחן בית המשפט את המסמכים שצורפו. בהתאם לחומר שהוצג, יפנה סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה בכתב לראש בית הדין הנוגע בדבר, כדי שיחווה את דעתו אם יש צורך בגירושי הצדדים. השאלה הזאת נשאלת כדי לקחת בחשבון מגבלות שעלולות לעלות בפני מי מהצדדים, אם יבקשו בעתיד להינשא מחדש. חוות הדעת שמוגשת מטעם ראש בית הדין באה להקל על בית המשפט, אולם אין בה כדי לחייב את בית המשפט לענייני משפחה לפסוק בדרך זו או אחרת.

תוקף התרת נישואין

אין זה משנה אם בית המשפט לענייני משפחה דן בהליך התרת הנישואין או אם בית הדין הדתי (לאחר שבית המשפט לענייני משפחה הפנה את התיק לטיפולם), בשני המקרים הקביעה שהנישואין הותרו מחייבת ותקפה כלפי כל ממסד ואדם.

אשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה בענייני התרת נישואין. אני כאן, בשבילכם.

הצטרף למגזין החינם שלי !

הרשם עכשיו וקבל אימייל ברגע שאפרסם מאמר חדש

אני מתחייבת לא לשתף את האימייל שלך עם גורם אחר. ניתן לבטל את המנוי בכל עת.